Evoluční hubnutí

Jak funguje evoluční hubnutí?

Charakteristické rysy systému eh® jsou jednoduchost, praktičnost a dosažení maximálně možných výsledků v konkrétních podmínkách jeho uplatnění. Vyslechněte si naše rady a poznatky, projděte základním vyšetřením a my Vám nastavíme speciální režimy všech základních faktorů systému „eh®“. Tím dosáhnete nejen redukci váhy či optimalizaci vaší váhy, ale i zlepšení zdraví, krásy, pohyblivosti a životního optimizmu.
Mnoho lidí dnešní doby trpí tzv. vyhořením. Jste unavení, v depresi, nebaví Vás nové, ale ani staré aktivity, vzdalujete se klasickému spokojenému žití zdravého a psychicky vyváženého člověka. Nechte nás, abychom Vám pomohli toto změnit. Mnohdy stačí jen první nenápadný impulz, nasměrování tím správným směrem. Zohlednění všech možností je velmi důležité k trvalému výsledku. Nejde pouze o to být hubený! Štíhlá postava není synonymem ZDRAVÍ. Redukce váhy musí být promyšlená a má mnoho postupů a faktorů, které s sebou souvisejí a je nutné je dodržet. Při nesprávném dodržování redukčního procesu, mohou nastat sekundární problémy. Mysl, tělo, jídlo, to vše je pro Váš zdraví život důležité. My Vám umíme nabídnout cestu, která je komplexní a ojedinělá moderním a vědeckým pojetím.
Systém „eh®“ v sobě zahrnuje prvky: speciální zařízení, stravování, pohybový a pitný režim, technologie pro jejich synergickou součinnost a poskytování těchto prvků. Přičemž prvky systému se můžou měnit v průběhu času v důsledku vzniku nových technologií.

Proč evoluční hubnutí?

Slovo evoluce pochází z latinského evolutio, což znamená vývoj, odhalování. Kromě toho, biologická evoluce je nevratný a nasměrovaný vývoj živé přírody. Analogicky s tímto, vezmeme-li na vědomí podmíněnost analogií, pod pojmem "evoluční hubnutí" budeme rozumět používání všeho, co nám nyní vesmír nabízí  a odhaluje, abychom  hubli  krásně, nenávratně a předali to našim dětem. A také všeho, co bude nabízet vesmír, který se rozvíjí a mění  spolu s námi, v budoucnosti.
Faktory evolučního hubnutí